Home / Mr Huỳnh Tính

Mr Huỳnh Tính

Mức lương tối thiểu vùng là gì?

faq-muc-luong-toi-thieu-vung-la-gi

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu áp dụng cho từng vùng nhất định, được xây dựng căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao …

Xem blog

Đơn vị sự nghiệp là gì?

faq-don-vi-su-nghiep-la-gi

Đơn vị sự nghiệp là gì? Đơn vị sự nghiệp là loại hình tổ chức dịch vụ công được nhà nước lập hoặc cho phép thành lập nhằm thực hiện chức năng có tổng các dịch vụ sự nghiệp công cho xã hội. Đặc điểm đơn vị sự nghiệp Là …

Xem blog

Thuế bảo vệ môi trường là gì?

faq-thue-bao-ve-moi-truong-la-gi

Đặc điểm thuế bảo vệ môi trường Thứ nhất, thuế bảo vệ môi trường là một loại thuế gián thu. Thứ hai, đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là hàng hóa có tác động xấu với môi trường. Thứ ba, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế …

Xem blog
Về trang chính VanBanPhapLuat