Home / FAQ về văn bản pháp luật / Mức lương tối thiểu vùng là gì?

Mức lương tối thiểu vùng là gì?

faq-muc-luong-toi-thieu-vung-la-gi
Mức lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu áp dụng cho từng vùng nhất định, được xây dựng căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động.
Hiện tại mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP năm 2017 Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng lần lượt là 4.180.000 đồng/tháng, 3.710.000 đồng/tháng, 3.250.000 đồng/tháng và 2.920.000 đồng/tháng tuỳ theo vùng hoạt động của doanh nghiệp.

Các mức lượng này áp dụng chung cho tất cả các đơn vị có sử dụng lao động, không phân biệt giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài như trước đây. Đây là một quy định tiến bộ thể hiện rõ nguyên tắc không phân biệt đối xử trong trả công cho người lao động.

Pháp luật quy định đối với doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để điều chỉnh các mức lương trong thang lương , bảng lương, phụ cấp lương, các mức lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thoả thuận và quy định của pháp luật lao động. Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để tính các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lưng, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác theo quy định pháp luật lao động.

Cần chú ý là với người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề), mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động phải trả cho họ phải cao hơn mức lương tối thiểu vùng ít nhất 7% ( Điều 5 Nghị định 157/2018/NĐ-CP). Ngoài ra, để đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động, pháp luật cũng khuyến khích doanh nghiệp, tuỳ theo điều kiện và khả năng hoạt động kinh doanh của mình mà có thể thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn các mức lương thối thiểu của nhà nước.

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Mr Huỳnh Tính

Check Also

faq-hieu-luc-hoi-to-cua-luat-hinh-su-la-gi

Hiệu lực hồi tố của Luật Hình sự là gì?

Về nguyên tắc, Luật Hình sự Việt Nam không có hiệu lực hồi tố. Tuy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Về trang chính VanBanPhapLuat