Home / FAQ về văn bản pháp luật / Phân biệt luật lao động và luật dân sự?

Phân biệt luật lao động và luật dân sự?

faq-phan-biet-luat-lao-dong-va-luat-dan-su

Thứ nhất, nếu đối tượng và nội dung chủ yếu của Quan hệ lao động là quá trình lao động thì đối tượng của quan hệ dân sự lại chủ yếu là sản phẩm của quá trình lao động. Hay nói cách khác luật dân sự điều chỉnh các quan hệ luên quan đến sản phẩm của quá trình lao động như hợp đồng dịch vụ, xây dựng, cầm cố ….. Còn đối tượng của luật lao động là các quan hệ xã hội được hình thành trên cơ sở hợp đồng lao động, có liên quan trực tiếp đến vấn đề sức lao động, quá trình lao động của họ.

Thứ hai nếu trong quan hệ lao động, người lao động có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình theo một công việc, vị trí, chức danh nhất định thì trong quan hệ dân sự, việc lao động liên quan đến một công việc, nhiệm vụ cụ thể.

Thứ ba, trong quan hệ lao động người lao động thường tham gia vào một tập thể nhất định. Ở đó, người lao động phải tuân thủ nội quy lao động và sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Trong quan hệ dân sự, những yếu tố ràng buộc đó không tồn tại .

Thứ tư: trong quan hệ lao động , sự bình đẳng giữa các bên chỉ tồn tại đúng nghĩa trước thời điểm hai bên giao kết hợp đồng lao động. Trong quan hệ dân sự, các bên hoàn toàn bình đẳng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Mr Huỳnh Tính

Check Also

faq-hieu-luc-hoi-to-cua-luat-hinh-su-la-gi

Hiệu lực hồi tố của Luật Hình sự là gì?

Về nguyên tắc, Luật Hình sự Việt Nam không có hiệu lực hồi tố. Tuy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Về trang chính VanBanPhapLuat