Home / Uncategorized

Uncategorized

Hóa Lớp 12 – Chương 1 – Bài 3: Phương pháp giải bài tập đốt cháy Este – HocHay

Video Bài 3: Phương pháp giải bài tập đốt cháy Este Phương pháp giải bài tập đốt cháy este no Quan hệ số mol CTTQ của este no đơn chức, mạch hở: CnH2nO2, n ≥ 2 Phản ứng cháy: CnH2nO2 + (3n−22)O2→ nCO2+nH2O {nCO2=nH2OnO2=nCO2+nH2O2−nesteneste=12nOtrongeste Phương pháp giải bài tập Nếu đốt cháy một este …

Xem blog
Về trang chính VanBanPhapLuat